Dommeroppsett barnefotballen høstsesongen

Høstsesongen er igang med masse kamper, dommeroppsettet for 5'er og 7'er fotballen er satt opp til 10 september og du finner det her!

2017-08-17
Arve Hansen

Her finner du dommeroppsettet for barnefotballen frem til og med søndag 10 september. I forbindelse med oppsettet er det hensyntatt at dommerjobben ikke skal kollidere med kamper og treninger. Derfor er noen av våre klubbdommere blitt satt opp med to kamper og andre ingen foreløpig. I fall dommeroppsettet allikevel skulle kollidere med kamp eller trening må du som oppsatt dommer skaffe stedfortreder.

Dommeroppsettet for resten av høstsesongen vil bli satt opp når vi vet mer om ferdigstillelse av den nye kunstgressbanen. I henhold til de opplysninger vi dag besitter vedr fremdrift håper vi at banen er klar til bruk mandag 11 september, men forsinkelser kan dessverre oppstå.

Det er viktig av du som lagleder i god tid før kamp kontakter oppsatt dommer og forsikrer deg om at alt går etter oppsettet.

 

  

Hvem skal stenge Stadion?