Konstruktivt og godt besøkt informasjonsmøte!

Styret takker for et godt besøkt og engasjerende informasjonsmøte med gode innspill og meningsutvekslinger!

2017-08-24
Arve Hansen

Styret i FK Gjøvik-Lyn takker alle fremmøtte for et godt informasjonsmøte med konstruktive og meningsfulle innspill i tillegg til gode diskusjoner. Dette med andre gode elementer er med på å videreutvikle og skape en enda bedre klubb for oss alle. Det vil i løpet av noen dager komme et mer utfyllende referat fra kveldens møte.   

Hvem skal stenge Stadion?