Invitasjon Grasrottreneren del 1!

Til alle dere som ønsker å være trener i barnefotballen - NFF Inder Østland Fotballkrets inviterer til trenerkurs - NFF Grasrottreneren DEL 1!

2017-08-29
Arve Hansen

 

NFF – Grasrottreneren DEL 1 På Roterud fredag 8.september – lørdag 9. september. 2017

 

Instruktør på kurset er Geir Halmøy (56). Han er utdannet UEFA B-lisens trener. Jobber som lærer på idrettslinja på Nord-Gudbrandsdal vdg. avd. Otta der han har hovedansvar for faget toppidrett Fotball. Geir har god erfaring som trener innen både barne- og ungdomsfotball. Han er kursinstruktør for fotballkretsen på Barnefotballkvelden og C-lisens. I tillegg har han hatt treneransvar for sone og kretslag.

 

Kurset er både teoretisk og praktisk, og alle deltakerne får mye instruksjonspraksis/ veiledning.

Fredag 08. sept: kl. 18.00 -22.00

18.00                   Velkommen!

                           Modul 1: Teori, Barnefotballens verdigrunnlag.
                           Praksis modul 1: Kursveileder instruerer deltakerne. 19.30-20.45

                           Modul 2: Tilrettelegging for god fotballaktivitet.

 

Lørdag 09. sept: kl. 09.00-17.00

09.00                  Oppstart dag 2.
                           Praksis modul 2. 09.30 - 11.00. Utøvere i alderen 8-12

                           Modul 3: Hvordan holde barna i flytsonen.
                           Praksis modul 3 Praksis 12.30 - 13.30. Kursdeltakere er utøvere

                           Modul 4: Treneren som veileder.

                           Praksis modul 4: Praksis 15.00 - 16.00 Utøvere i alderen 8-12 år

                           16.30: Avslutning – oppsummering - evaluering

 

Pauser blir lagt inn underveis. Deltakerne må selv ha med mat og drikke.

 Kursavgiften blir kr. 700,- pr deltaker.

Det er en forutsetning for avvikling av kurset at det er minst 10 deltakere.

 

Påmelding til Tom Henning Hovi tlf. 959 59 521 eller tomhenning.hovi@fotball.no  som også kan gi deg mer informasjon. Du kan selvsagt også kontakte oss i klubben på post@fkgjoviklyn.no

 

Hvem skal stenge Stadion?