Stor interesse for å høre om neste års G16 og juniorsatsing

FK Gjøvik-Lyn inviterte torsdag kveld til informasjonsmøte for spillere, foreldre og andre interesserte for å presentere neste års satsing på gutter 16 og junior.  Stinn brakke på klubbhuset vitnet om stor interesse!

2017-09-22
Arve Hansen.

Det har vært en klar ambisjon og målsetting for styret i klubben å ha et tilbud klart til de som virkelig ønsker å satse på fotball så tidlig som mulig denne høsten. Særlig juniorsatsingen har i noen år ikke holdt det nivået klubben ønsker.

Elite og interkrets

Det blir det endring på fra neste sesong. Det er en klar ambisjon å ha juniorlaget i elitespill og parallelt kvalifisere G16 til neste års interkrets. Da vil spillerne få god og riktig motstand ved å møte kretsens og østlandets beste lag på samme alderstrinn.

For å skape en robust og stor nok trenings- og kampgruppe på nivå 1, slås derfor gutter 16 og junior sammen. Slik det ser ut i dag blir det mellom 35 og 40 spillere i denne satsingsgruppen. Planen er at guttene trener og spiller på det nivået de er kvalifisert for, og at det er mer avgjørende enn alder. Riktig hospitering både opp og ned er avgjørende for å lykkes og et nært samarbeid med senior skal etableres.  Da er gode trenere og et godt støtteapparat helt avgjørende.

Trenerteamet er klart

Klubben er derfor veldig glade for at Tom Henning Hovi, Jon Fredrik Hasli, Knut Befring og Peter Wobbes allerede har sagt ja til å ta ansvar for denne gjengen. Det skal på plass en trener til, og det jobbes det med i disse dager. Teamet skal også bestå av ressurspersoner som får spesielt ansvar for fysisk oppfølging.

På informasjonsmøtet la Hovi fram hvordan trenerne tenker for å sikre en god utviklingsarena for de som vil satse og hvordan dette vil gi nødvendig og kjærkommen rekruttering til senior både neste år og årene framover. For å lykkes er det avgjørende å se helheten for hver enkelt spiller, både når det gjelder skole, fotball og andre aktiviteter.

Åpne treninger

Trenerne håper også at en slik satsing kan være interessant for andre ivrige spillerne i nærområdet. Det vil derfor denne høsten inviteres til åpne treninger for de som er nysgjerrige og vil prøve seg.

Hovi la ikke skjul på at trenerne ser etter gutter som vil trene mye og som ønsker om å bli bedre fotballspillere.

På gårsdagens informasjonsmøte ble det ikke presentert planer for nivå 2. Det er foreløpig ikke klart, og klubben vil komme tilbake til det så raskt tilbudet er på plass. Det er mange brikker som skal på plass om høsten for å sikre gode tilbud til klubbens medlemmer, og det jobbet aktivt med dette om dagen.                                                

                                                                                                               

DSC_4202.JPG

                                                                                                                                                                                                                                       

 

Hvem skal stenge Stadion?