Søknad om politiattest - frist 15.12.17!

Idretten krever fremvisning av politiattest fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn og unge. Klubben ber alle som omfattes av dette sørge for attest med frist 15.12.17.

2017-11-30
Arve Hansen
En ny fotballsesong står for døren og i den anledning pålegger klubbens styre ihht gjeldende regelverk at du fremlegger politiattest. Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer kontakt med mindreårige og personer med utviklingshemming. Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Ordningen omfatter bare personer over 15 år.
 
 
Klubben setter 15.12.17 som frist for fremlegging av attest. Attesten sendes post@fkgjoviklyn.no eller legges i postkassen utenfor kafeen eller inne i gangen ved klubbkontor. 
 
Du finner alt du trenger av informasjon og søknadsprosedyre på klubbens hjemmeside og vedlagte link. Spre dette til dine lagkollegaer og bli med å sørg for at vi alle fremskaffer politiattest som påkrevd.
 
 

Hvem skal stenge Stadion?