Samarbeid om jente-/damefotballen!

Vardal IF, Vind IL og FK Gjøvik-Lyn samarbeider om jente-/ og damefotballen i byen - samarbeidsavtale inngått for å løfte jente-/damefotballen!

2017-12-27
Arve Hansen

Vardal IF, FK Gjøvik Lyn og Vind IL har gjennom høsten arbeidet med å se på langsiktige samarbeidsmodeller for jente- og damefotball i Gjøvik.

Det har vært et meget godt samarbeidsklima og det er inngått en samarbeidsavtale der det stilles samarbeidslag i alle ungdomsklassene og damelag.

Målsettingene med dette er å sikre store og gode treningsgrupper slik at både treningene og kamptilbudet blir tilpasset hver enkelt.

Dette vil gi oss god spillerflyt og hospiteringsmuligheter og dette vil sikre at så mange jenter som mulig fortsetter med fotball lengre.

Det skal samarbeides på disse lagene i 2018:
• Vind/Vardal J-13
• Vind/Vardal J-14
• Vind/Vardal J-15
• Vind/Vardal/Gjøvik Lyn J-17
• Vind/Vardal/Gjøvik Lyn Damer

Vi ønsker alle fotballglade jenter og damer velkommen til treninger på tvers av byklubbene.

Det vil bli bl.a bli avholdt et åpent spillermøte for J17 og Damelaget på Vardal ons. 3/1 kl. 19:30 hvor opplegget for sesongen 2018 presenteres nærmere.

Samarbeidsklubbene ønsker alle jenter og damer velkommen til en ny og spennende fotballsesong for jente-/damefotballen i Gjøvik som starter i januar! Takk til dere som har bidratt til denne avtalen til beste for oss alle!

Hvem skal stenge Stadion?