Viktigste verdiene i FK Gjøvik-Lyn?

Hvilke verdier skal FK Gjøvik-Lyn leve etter og bygge klubben rundt, både på kort og lang sikt?

2018-01-11
Arve Hansen

Hva er de viktigste verdiene i FK Gjøvik-Lyn?

Hvilke verdier skal FK Gjøvik-Lyn leve etter og bygge klubben rundt, både på kort og lang sikt?

Akkurat det spørsmålet har styret og trenerne jobbet en god del med de siste månedene. Gode og tydelige verdier som samler topp og bredde og jenter og gutter, er et viktig fundament for å sikre en god utviklingsarena, skape gode resultater og ikke minst en god klubbkultur.

Styret i FK Gjøvik-Lyn er opptatt av at alle våre medlemmer og støttespillere skal oppleve FK Gjøvik-Lyn som en attraktiv arena med høy trivsel og gode utviklingsmuligheter på alle nivåer, enten du er spiller, forelder, trener, lagleder, sponsor eller tilskuer.

Gode verdier gir først mening hvis de etterleves og hvis alle opplever eierskap til dem. Styret ønsker derfor å involvere både medlemmer og støttespillere for å velge ut de verdiene som skal prege klubben framover.

I god til før årsmøtet inviterer vi til en workshop med deltakere som til sammen speiler mangfoldet i og rundt klubben. Målet er å i fellesskap komme opp med forslag til hvilke verdier som er de aller viktigste for FK Gjøvik-Lyn. Styret deltar i dette arbeidet, og invitasjoner til aktuelle deltakere går ut i løpet av januar.

Målet er at vi på årsmøtet i mars  kan presentere FK Gjøvik-Lyns nye verdier. Disse vil være sentrale i det videre arbeidet med å utvikle klubben og skal bygge videre på det grunnlaget som allerede ligger der.

Med vennlig hilsen styret ved Dag Jørgensen

Hvem skal stenge Stadion?