Bli med på et krafttak mot kreft!

FK Gjøvik-Lyn skal som tidligere år være med på Krafttak for kreft - søndag 11 mars trenger vi din hjelp som bøsssebærer!

2018-02-21
Arve Hansen

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlig innsamlingsaksjon og FK Gjøvik-Lyn skal som tidligere år delta. Pengene som samles inn går 100% til forskning innen kreft og aksjonen foregår i uke 10 og 11 på landsbasis.

Søndag 11.mars er innsamlingsdagen på Gjøvik og i den anledning skal klubben bidra med bøssebærere for øvrig også i år sammen med russen. For å nå ut til alle husstander trenger aksjonen mange bøssebærere og vi håper du allerede nå avsetter søndag 11 mars fra kl 1600 og bidrar med en par timers kveldstur. Her kan selvsagt våre «små» være med, men alle under 18 år må ha følge med en voksen. 

Videre kan vi også opplyse at det lørdag 10 mars i samarbeid med CC Gjøvik arrangeres et utvalg av minikonserter i tidsrommet kl 1100 til kl 1500 hvor vi også skal stille noen bøssebærere hvor vi anmoder ett eller flere av våre lag til å delta.  

Klubben vil om noen dager via foreldrekontakter / lagledere sende invitasjon til alle våre lag med mer praktisk informasjon. Men responderer du allerede nå på denne klubbdugnaden sender du navn, telefonnummer og lag du tilhører til post@fkgjoviklyn.no.

VI JOBBER MOT ETT FELLES MÅL: 100 % dekning i Gjøvik kommune, slik at vi kan samle inn enda mer penger til kreftsaken og redde enda flere liv!

Hvem skal stenge Stadion?