Sparebanken 1 Østlandet fortsatt hovedsponsor

FK Gjøvik-Lyn takker Sparebanken 1 Østlandet for ny samarbeidsavtale 

2018-02-26
Arve Hansen

Sparebanken 1 Østlandet har fornyet sin samarbeidsavtale med FK Gjøvik-Lyn og en av våre viktigste «spillere» er på plass foran en spennende ny sesong. Banken som har sine aner helt tilbake til ca 1845 fikk sitt nye navn 1 april 2017 da Sparebanken Hedmark fusjonerte med Sparebanken 1 Oslo Akershus hvor målet med fusjonen var Sterkere Sammen og ved å hente det beste ut av begge bankene, noe som de allerede har klart.

Sparebanken 1 Østlandet er nå en meget slagkraftig enhet på Østlandet, men har selvsagt fokus på å være en lokal bank for folk flest hvor store og gode fagmiljøer med bred kompetanse er et av mange mål. Banken har sitt hovedsete på Hamar, men har 38 bankkontorer spredt over Østlandet hvor vi finner vårt bankkontor i Trondhjemsvegen. Verdt å nevne er at banken også tilbyr tjenester innen forsikring og ikke minst innen eiendomsmegling gjennom Eiendomsmegler 1 Gjøvik, en av de store aktørene på Gjøvik.

Vi takker igjen Sparebanken 1 Østlandet for ny avtale og anbefaler selvsagt våre medlemmer og støttespillere for øvrig til å kontakte banken og høre hva de kan gjøre for deg - du vil bli godt mottatt i lokalbanken her på Gjøvik.

Hvem skal stenge Stadion?