Syljuåsen AS fortsetter samarbeidet

FK Gjøvik-Lyn takker Syljuåsen AS - lokalentreprenøren med stort hjerte for det som skjer innen lokal idrett og kultur

2018-02-27
Arve Hansen

Syljuåsen AS, Mjøsregionens lokalentreprenør har i sin filosofi bla ønsker om å være med å skape engasjement og trygge fritidstilbud for barn og unge. Dette kommer igjen nærmiljøet til gode gjennom gode oppvekstvilkår og gleden av i fellesskap å skape gode opplevelser og utviklingsmiljøer som Syljuåsen AS ønsker å være en del av.

Entreprenørfirmaet har gjennom flere år bidratt med betydelige sponsormidler og annen støtte innen fritidstilbud, kultur og ikke minst lokalidretten både til idrettslag og til enkeltutøvere. Firmaet med sitt slagord «Syljuåsen AS Bygger tillit» som ikke er noe du kan kreve, det er noe du får, har med sin kompetanse, sine håndverkstradisjoner og ikke minst gjennom sin mangeårige støtte til det  aktive kultur-/ og idrettslivet i lokalområdet bygget denne tilliten til glede for mange.

Syljuåsen AS med sine over 150 ansatte med sine underavdelinger foretar alt innen boliger, nærings.-/ og offentlige bygg med nybygg, tilbygg, ombygging og rehabilitering i hele Mjøsregionen. Et eksempel på nylig avsluttert prosjekt her på Gjøvik er hybelhuset Studenten som ble åpnet august 2017 og er et fantastisk tilbud for byens mange studenter.

FK Gjøvik-Lyn takker igjen Syljuåsen AS for fortsatt tillit!

Du kan lese mer om Syljuåsen AS her:     https://www.syljuaasen.no/

 

 

DSC_4710.JPG

Hvem skal stenge Stadion?