Hjertelig velkommen til Rocky Lekaj!

En positiv opplevelse i Raufosshallen onsdag kveld etterfølges av Rocky Lekaj sin signering med klubben.

2019-02-15
Arve Hansen

En fantastisk signering av en spiller som vil gi oss ytterligere løft og mange gledesstunder på Plassen og de andre arenaer vi skal besøke. Rocky skal selvsagt ikke bare være spille, han vil også få sentrale roller rundt våre økonomiske sportslige tiltak som fotballskoler, FFO, akademi mm. 

Klubben takker alle som har bidratt økonomisk slik at denne signeringen er gjort mulig, dette gjelder så vel eksterne samarbeidspartnere som privatpersoner. Dialogen med Rocky har pågått i lang tid hvor klubben hele tiden har vært klar på at skal overgangen gjennomføres må finansiering skje gjennom eksterne midler – klubben har sine klare økonomiske rammer og  overgangen vil og skal ikke gå utover klubbens øvrige drift.

En ekstra takk til Rocky og hans familie, som hele tiden har hatt forståelse for klubbens utgangspunkt og har ventet på en avklaring hos oss til tross for tilbud fra flere andre klubber.

I vedlagte link fra OA kan der se og høre gladnyheten samt få mer utfyllende god informasjon rundt overgangen:

https://www.oa.no/sport/fotball/rocky-lekaj/kona-blerta-bidro-til-at-rocky-29-valgte-fk-gjovik-lyn/s/5-35-809584

Hvem skal stenge Stadion?