Påmelding av lag høstsesongen

Informasjon fra IØFK vedr muligheten til å melde på nye lag i høstsesongen - allerede påmeldte lag er automatisk med videre - se informasjonen!

2019-06-05
Arve Hansen

Under følger informasjon fra IØFK vedr høstsesongen 2019 og påmelding av evntuelle nye lag. Informasjonen sendes også til lagledere/trenere fra styret. Merk også at kretsen skal ha informasjon ifall lag ikke skal delta i  høstsesongen.

 

Til klubbene i NFF Indre Østland 

VIKTIG! Denne E-posten sendes kun til klubbene i NFF Indre Østland. Vi ber om at klubbene informerer lagene sine om muligheten til å melde på nye lag i høstsesongen, og at den som er ansvarlig for å melde på lag i klubbene melder på de nye lagene i FIKS.

Det er nå åpent i FIKS for påmelding av lag i Barnefotballen og Ungdomsfotballen i høstsesongen med påmeldingsfrist:

TORSDAG 20. JUNI 2019 (Ikke vent med å melde på nye lag!)

Lag som har vært med i vårsesongen er automatisk med i høstsesongen hvis vi ikke får beskjed om at de ikke skal være med innen SØNDAG 23. JUNI. Lagene skal altså IKKE meldes på pånytt.

Beskjed om at lag IKKE skal være med i høstsesongen sendes på E-post til: larsj.sandvik@fotball.no

DET KAN MELDES PÅ NYE LAG I FØLGENDE KLASSER:

 G19 (Menn Junior) 11er 2. divisjon eller 9er

J17 (Kvinner Junior) 11er 2.div. eller 9er

G16 (Gutter) 11er 2.div. eller 9er   

G15 (Gutter) 11er 2.div.

G14 (Smågutter) 11-er 2.div. eller 9er    

J14 (Småjenter) 11er 2. div. eller 7er                     

G13 (Smågutter)  9er 2.div. eller 7er

J13 (Småjenter) 9er 2.div. og 7er

 

G12 født 2007 9er

G11 født 2008 7er

J12 født 2007 9er

J11 født 2008 7er

 

G10 født 2009 7er

G09 født 2010 5er

G08 født 2011 5er

G07 født 2012 3er

G06 født 2013 3er

 

J10 født 2009 7er

J09 født 2010 5er

J08 født 2011 5er

J07 født 2012 3er

J06 født 2013 3er

PÅMELDING AV LAG I HØSTSESONGEN.

 

ALLE NYE LAG SKAL MELDES PÅ I FIKS AV KLUBBEN.

Med hilsen

NFF Indre Østland

 

Lars J. Sandvik

Serieansvarlig

 

Tlf. arb. 473 27 699

E-post: larsj.sandvik@fotball.no

Hvem skal stenge Stadion?