INFO DUGNADSHØSTEN !

Dugnadsånden har så langt sesongen 2019 vært god, men ennå gjenstår flere aktiviteter som vi sammen må gjennomføre - les info fra styret om høstens dugnader.

2019-09-12
Arve Hansen

INFORSKRIV FRA STYRET – DUGNADSHØST.

Til Spillere, foresatte og øvrige medlemmer i FK Gjøvik – Lyn

Siste del av sesongen er nå godt i gang.  Vi registrerer mye godt treningsarbeid, mange gode kamper og stort engasjement.

Det jobbes også godt med økonomien i klubben og prognosene våre viser at vi skal få til et lite overskudd i år.  MEN dette er avhengig at vi alle gjør en felles innsats resten av året.

Det er mange som har deltatt på dugnader i år, hvor særlig A-lagsstallen har stilt opp, samt noen enkeltlag og mange støttemedlemmer.
Det kan nevnes 17.mai dugnad, stands på CC, flere dugnader på by festen, dugnad på NTNU, videre får vi dugnad på akevittfestival og på juleavslutningen for NTNU.
Det kan også nevnes maledugnaden vår hvor Steinar M. la ned en utrolig innsats. Denne dugnaden gir oss ikke penger i kassa, men har gitt oss et lyst og trivelig klubblokale

Hvem skal stenge Stadion?