Dette er vi stolte av!

Det er lov å være stolt, det er lov å strekke seg og det er lov å sette mål. Vi har kommet langt, men skal mye lenger.....med det meste

2019-11-16
Øyvind Enger

Hva har vi oppnådd i 2019

- som vi er stolte av?

 

Organisasjon

 • Enorm forbedring av økonomien i klubben
 • Et hardt arbeidende styre som forsterkes ytterligere
 • Lynvingen er blitt en aktiv del av klubben
 • Fått tilbake positiviteten i klubben både blant medlemmer, sosiale medier og i media

 

Sportslige resultater

 • 4 kretsmesterskap; J17, J15, J14 og G14
 • 3 plass herrer 3 div.
 • 4 plass damer 3 div som nyopprykket lag og i samarbeid med Vind/Vardal
 • Trenere på plass for neste sesong og forsterket satsing i yngres avdeling
 • En klubb hvor spillere vil til og som gir lokale spillere en arena
 • Kick-off med over 400 aktive samt lagledelse og foresatte
 • Ferdighetsmerke-dag, med over 100 deltakere fra mange årsklasser
 • Dugnader; Oppussing av kafe i klubbhuset, 17 mai – utsalg Gjøvik Gård, Aquavitfestival osv.
 • 2 fotballskoler – juni og august, som aktiviserte over 300 spillere
 • FFO i stor fremgang med rundt 30 påmeldte
 • Knøttiaden; med 126 lag – ny deltakerrekord!
 • Stor positivitet og god dekning i media. OA, GB, VG, Dagbladet
 • Stor aktivitet på klubbens Facebook-side med nesten 3000 følgere

 

Målsetninger 2020/2021

 • A lag herrer opp til 2 div. - OBOS på sikt
 • A lag damer opp til 2 div. - 1 div på sikt
 • 2 lag herrer opp til 4 div. - 3 div på sikt
 • Junior i Elite–interkrets i løpet av få år
 • Yngres avd - målsetting om å bli IØFK beste klubb både for aktivitet og talentutvikling

Hvem skal stenge Stadion?