EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Herved innkalles til ekstraordinært årsmøte torsdag 05.12.19 kl 1900 på Gjøvik stadion - velkommen!

2019-11-21
Arve Hansen

                                               EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

FK Gjøvik-Lyn innkaller herved til ekstraordinært årsmøte torsdag 05.12.19 kl 1900 på Gjøvik stadion.

Til behandling foreligger følgende:

* Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift for 2020

* Valg av styre.

Saksdokumentene fremlegges på klubbens hjemmeside sammen med denne kunngjøring, legges ut på Gjøvik stadion eventuelt fås ved henvendelse til post@fkgjoviklyn.no

Styret

Hvem skal stenge Stadion?