Tilskudd til deltakelse i lag og foreninger for barn og ungdom i lavinntektsfamilier

Har familien din en samlet inntekt på mindre enn 530 000 kroner kan du søke om støtte til ditt barns deltakelse i lag, foreninger og aktiviteter.

2020-03-05
Øyvind Enger

Du kan søke om inntil 5 000 kroner per barn per år, eller 20 000 kroner for barn med funksjonsnedsettelse som har behov for transport eller ledsager.

Søknadsfristen er 8. mai.

Her finner du informasjon om ordningen og søknadsskjema:

https://www.gjovik.kommune.no/aktuelt/tilskudd-til-deltakelse-i-lag-og-foreninger-for-barn-og-ungdom-i-lavinntektsfamilier.10069.aspx

Hvem skal stenge Stadion?