Velkommen på årsmøte!

Årsmøte nærmer seg - tirsdag 10 mars kl 1800  på Plassen - velkommen

2020-03-06
Arve Hansen

Klubbens årsmøte avholdes tirsdag 10 mars kl 1800 på Gjøvik stadion.

Som kjent ble det avholdt ekstraordinært årsmøte i desember 2019 med bla valg. Denne gang suppleres valg, vedtas budsjett mm. 

Vi håper flest mulig av våre medlemmer setter av et par timer denne kvelden og dergjennom gir sitt bidrag til klubben.

Årsberetning finner du vedlagt.

rsberetning%202019.pdf Årsberetning 2019

Hvem skal stenge Stadion?