Vi har byttet til nytt medlemssystem.

All betaling av kontingent og treningsavgift gjøres via følgende linker:

Her betaler du Medlemskontingent for 2018 sesongen: https://www.superinvite.no/#/invitation/a4d8e2a7e0d0c102339f97716d2fdfb6
 
Her betaler du Treningsavgifter for 2018 sesongen: https://www.superinvite.no/#/invitation/b2330fc4531de135266de49078c270dd

 

Under finner du priser for kontingenter og informasjon om kjøpsbetingelsene til FK Gjøvik Lyn. 

Kontingent/Treningsavgifter

Type medlemskap

Pris (NOK)

Støttemedlemskap/Tillitsvalgte 300
Ordinært medlemskap/Dommere 300

Treningsavgifter + medlemskap

 
Mini gutt/jente 5-6 år 300
Mini gutt/jente 7-10 år 1850 + 300
Lillejente/gutt 11-12 år 2350 + 300
Smågutt/jente 13-14 år 3350 + 300
Gutt/Jente 15-16 år 4150 + 300
Junior jente/gutt 17-19 år 4150 + 300
Senior Dame/Herre 20+ 4150 + 300
Lavtrerskel: Jr Bredde/ Senior Bredde/Old Boys 33+ 2750 + 300

Medlemskontingent og treningsavgift

Medlems- og treningsavgifter fastsettes av Årsmøtet.

Varsel om betaling av avgifter sendes registrerte medlemmer på epost etter avholdt Årsmøte, med forfall mars/april. Følg linken øverst på siden til Superinvite for å betale.

Får du ikke purring på kontingent og treningsavgift må du sende din epost-adresse til post@fkgjoviklyn.no

Medlemmer som ikke har betalt innen forfall og purring, har ingen rett til å trene eller spille kamper. Ved evt ny innmelding skal tidligere krav gjøres opp.

Det gis ikke søskenmoderasjon når det gjelder trenings- eller medlemsavgift.

Ved andre inntekstbringende tiltak, eks loddsalg, dopapirdugnad o.l tas det hensyn til at det er flere aktive medlemmer fra samme familie.

Reduksjon i treningsavgift kan gis dersom medlemmer av ulike årsaker ikke får deltatt hele sesongen, eks innmelding 2. halvår.Henvendelse rettes til styrets leder. Slik reduksjon forutsetter gyldig medlemskap i FK Gjøvik-Lyn.

 

 

Betingelser for betaling av medlems- og treningsavgifter

1. Virkeområde

Disse vilkårene gjelder for bestilling og betaling av medlemskap og treningsrettigheter i FK Gjøvik Lyn (organisasjonsnummer 937 203 284; "FKGL") gjennom FKGL nettside nordnesidrettslag.weborg.no.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Disse betalingsbetingelsene innebærer således ingen begrensninger i de lovbestemte rettighetene, men gir informasjon om partenes viktigste rettigheter og plikter, delvis som supplement til lovgivningen på området.

2. Priser og betalingsvilkår

Gjeldende medlems- og treningskontingenter for FKGL fremkommer av tabell inntatt på FKGL nettside, og oppdateres årlig ved årsmøte. Det skal ikke betales merverdiavgift av verken medlems- eller treningskontingentene; prisene som er oppgitt er dermed nettopriser. Betaling av medlems- og treningskontingenter kan skje enten ved debet- eller kredittkort gjennom betalingsløsningen på nettsiden.

3. Medlemsdata

Medlemsdata oppbevares i henhold til norsk lovgivning og idrettens eget regelverk, og vil ikke på noen måte bli distribuert til uvedkommende tredjeparter.

4. Medlemmenes plikter

Den som er registrert som medlem/kunde hos FKGL, er ansvarlig for rettidig betaling av medlem- og treningsavgifter i samsvar med de bestillinger medlemmet har foretatt via nettsiden. Ansvaret omfatter også uvedkommende tredjemenns bruk av kundens/medlemmets tilgang, herunder bestilling/kjøp av medlemskap/treningsrettigheter, med mindre det kan påvises at dette ikke er muliggjort gjennom uaktsomhet fra kundens side.

5. Oppsigelse av medlemskapet

Innbetalt medlemsavgift gjelder for inneværende år. Medlemmet kan uten nærmere begrunnelse si opp sitt medlemskap i FKGL med virkning fra 1. januar påfølgende kalenderår. Med mindre medlemmet har utøvd sin angrerett, jf. punkt 7 nedenfor, vil ikke eventuell oppsigelse av medlemskapet i FKGL innebære at medlemmet har rett til å få refundert allerede innbetalt medlems- eller treningskontingent for inneværende periode.

6. Reklamasjon

Ved reklamasjon over mangler, for eksempel manglende/feilaktig registrering hos FKGL etter at medlemmet har innbetalt avgift/kontingent, må medlemmet innen rimelig tid etter at han/hun burde oppdaget mangelen gi beskjed til FKGL.
Dersom medlems- eller treningskontingent er betalt med kredittkort, kan medlemmet/kunden også velge å sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

7. Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager.

8. Endring i vilkårene

FKGL forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Kalender

April
MTOTFLS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345